Mon, Aug 05

|

Dom Ukraiński

kurs gordonowski II stopnia audiacja wokalna

Program dedykowany absolwentom szkół i uczelni muzycznych, którzy chcą skupić się na edukacji formalnej, nie koncentrując się na okresie audiacji wstępnej (nie pracują z dziećmi w okresie przed szkołą podstawową).

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
kurs gordonowski II stopnia audiacja wokalna

Czas i lokalizacja

Aug 05, 2019, 8:00 AM – Aug 11, 2019, 6:00 PM

Dom Ukraiński, Zamenhofa 1, Warszawa, Polska

O wydarzeniu

Program kursu II stopnia pierwsza część - audiacja wokalna:

Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna - przyśpieszony kurs

Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci - przyśpieszony kurs

Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.

Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. Zapraszamy na kontynuację kursu II stopnia w zakresie audiacji instrumentalnej.

Kurs II stopnia dla absolwentów szkół i uczelni artystycznych

Warszawa

5 - 11 sierpnia

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa

Dom Ukraiński przy Zamenhofa 1, Warszawa

Opłata za kursy:

1200 zł, płatne maksymalnie w 2 ratach

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

Fundacja Kreatywnej Edukacji, ul. Kordeckiego 16/1, 85-225 Bydgoszcz

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty.

Formularz online i regulamin na stronie www.fundacjakreatywnejedukacji.org oraz www.pteeg.org zakładki kursy gordonowskie

Udostępnij to wydarzenie