Sat, Oct 16

|

Fundacja Nasz Wybór

Warsztaty I stopnia Improwizuję czyli audiuję dla każdego

Podczas 140-godzinnego szkolenia uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających.

Nie prowadzimy sprzedaży biletów
Zobacz inne wydarzenia
Warsztaty I stopnia Improwizuję czyli audiuję dla każdego

Czas i lokalizacja

Oct 16, 2021, 10:00 AM – Mar 27, 2022, 4:00 PM

Fundacja Nasz Wybór, Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, Polska

O wydarzeniu

Program kursu I stopnia:

1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna. 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E. Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona. 8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

  • Miłosz Gawryłkiewicz — wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów, takich jak Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących;
  • dr Barbara Pazur — wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz;
  • Kamil Wawrzuta — instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych, m.in. Bytomskiego Teatru Tańca;
  • Adrianna Werc — instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser;
  • Instruktorzy metody Speach Level Singing;
  • Jolanta Gawryłkiewicz — muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych i przedszkolnych;
  • Kinga Kruś-Kołodziej — psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej;
  • Mirosława Gawryłkiewicz – muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG;
  • dr Ewa Klimas-Kuchta – psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu  publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG.

Terminy zjazdów kursu I stopnia Warszawa: 16-17 października 2021, 27-28 listopada 2021,18-19 grudnia 2021, 6-9 stycznia 2022, 26-27 lutego 2022, 26-27 marca 2022.

Kurs I stopnia Bydgoszcz w 2022 roku: 9-10 kwietnia 2022, 7-8 maja 2022, 17-19 czerwca 2022, 11-17 lipca 2022 (uwaga cały tydzień!) i 10-11 września 2022.

Opłaty: 2800 zł, w tym wpisowe 1000 zł

Zapisy: www.fundacjakreatuwnejedukacji.org zakładka kursy gordonowskie

Udostępnij to wydarzenie