Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona (projekt łączący działalność PTEEG, Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz innych organizacji) przedstawia kursy: Improwizuję, czyli audiuję I i II stopnia dla osób kierujących edukacją muzyczną  na etapie audiacji wstępnej oraz audiacji właściwej.

RODZAJE KURSÓW

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ I NIE POSIADAJĄ FORMALNEGO MUZYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA

(Chorzów: październik 2020 - ok lipiec 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ I NIE POSIADAJĄ FORMALNEGO MUZYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA

(Warszawa: marzec -lipiec 2021)

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

AUDIACJA WOKALNA: KURS II STOPNIA

DLA OSÓB KIERUJĄCYCH FORMALNYM NAUCZANIEM

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna „Śpiewać każdy może”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Zapraszamy do oglądania koncertu Śpiewać każdy może w wykonaniu absolwentów kursu wokalnego Ii st w 2020 roku

 

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia kształcenia słuchu w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także chórmistrzom i edukatorom zajmującym się prowadzeniem lekcji muzyki w ogólnokształcących szkołach podstawowych i wyższych. Wprowadzony styl gospel daje możliwość pracy nad repertuarem, w którym wykorzystywana jest technika improwizacji, ciągły ruch ułatwia pracę nad poczuciem rytmu. Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji i prowadzenia zespołów wokalnych, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz czynni zawodowo muzycy, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) :-)

 

 

Śpiewać każdy może - Program kursu II stopnia 

pierwsza część — audiacja wokalna:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna - kurs przyśpieszony.

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci — kurs przyśpieszony.

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, w tym chórów gospel i nie tylko.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci kursu z pomyślnie zdanym egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które nie mają certyfikatu I stopnia. Zapraszamy gorąco, bo takich osób jest w Polsce niewiele!

Miłosz Gawryłkiewicz zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy Was efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów (muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE).

Drugi trener to Patrycja Gola - soulowo-jazzowa wokalistka, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Patrycja zajmie się profesjonalnie Waszym głosem od strony technicznej, a także rozśpiewa Was w ten sposób, by repertuarowo i metodycznie znakomicie przygotować do finałowego koncertu. Nasza trenerka pozwoli Wam wypróbować się w wokalnym kierowaniu indywidualnym i grupowym osób w różnym wieku.

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ II

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH FORMALNE MUZYCZNE WYKSZTAŁCENIE 

Instrumenty klawiszowe (WARSZAWA sierpień 2021 ROK)

 

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach klawiszowych w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także zajęciach w edukacji pozaformalnej. Warsztaty oparte są na materiałach "Marilyn Moves for Piano" oraz własnych, stworzonych przez członków Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Repertuar, który wykorzystywany jest w ramach zajęć to różnorodne skale i metra tworzące słownik muzyczny małego adepta sztuki. Głównym założeniem edukacji gordonowskiej jest opanowanie umiejętności improwizacji, dlatego odpowiednio osłuchany nauczyciel i uczeń ma szansę nie tylko grać różnorodne muzycznie utwory, ale także rozwijać swoją muzykalność: improwizując i komponując.  Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji oraz kierunkowi nauczyciele instrumentaliści, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) :-)

 

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna - powtórka

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci - powtórka

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii dla zaawansowanych.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zajęć instrumentalnych indywidualnych i zespołowych.

 7. Tworzenie aranży na zespoły, z wykorzystaniem przestrzeni na improwizację wykonawczą.

 

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG, organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce dzieło profesora wdraża kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji E.E. Gordona oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

 

 

WYKŁADOWCY:

 

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podczas kursów dzielić się z Państwem będą m.in.:

 • Miłosz Gawryłkiewicz — wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów, m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących;

 • dr Barbara Pazur — wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz; 

 • Kamil Wawrzuta —instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych, m.in. Bytomskiego Teatru Tańca;

 • Adrianna Werc — instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser;

 • Instruktorzy metody Speach Level Singing;

 • Jolanta Gawryłkiewicz — muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych  i przedszkolnych;

 • Kinga Kruś — psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej;

 • Mirosława Gawryłkiewicz — muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG;

 • dr Ewa Klimas-Kuchta — psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG;

 • Patrycja Gola — wokalistka soulowo-jazzowa, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Absolwentka V Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W międzyczasie otrzymała stypendium w Rytmic Music Conserwatory w Danii. Ma za sobą ponaddwudziestoletnie doświadczenie na scenie.

 • nauczyciele instrumentaliści, wokaliści, specjaliści ODN, zagadnień prenatalnych, związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

 

 

 

Naszymi gospodarzami są:

 

Warszawa

Dom Ukraiński,  ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

 

Chorzów

Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

TERMINY

 

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

 20-21 marca 2021,

10-11 kwietnia 2021,

15-16 maja 2021,

19-20 czerwca 2021,

12-18 lipiec 2021

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA

Z ZAKRESU AUDIACJI WOKALNEJ

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

Sierpień 15-20

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA

Z ZAKRESU AUDIACJI INSTRUMENTALNEJ

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

Sierpień 6-10

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB BEZ I Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(CHORZÓW) Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

24-25 października 2020 roku

28-29 listopada 2020 roku

28-30 grudnia 2020 roku

7-10 stycznia 2021 roku

27-28 lutego 2021 roku

nieco się przeciągnie ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd

 

 

OPŁATY

 

Opłata za kursy:                                                             

1) kurs I stopnia 140 h Warszawa oraz Chorzów 2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego). 

2) kurs II stopnia  – audiacja wokalna 1200 zł (w tym 600 zł wpisowe)   

3. kurs II stopnia - audiacja instrumentalna 1200 zł (w tym 600 wpisowe)         

 

Konto FKE: BNP Paribas 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246  

ORGANIZATORZY

Fundacja Kreatywnej Edukacji 

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;  

tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com   

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona     

www.pteeg.org 

tel. +48604103182

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się.

O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

 

 

FORMULARZE I PLIKI DO POBRANIA

 

 

Formularz online : ZAPISY 

Regulamin 

Broszura kursów 2021

 

 

Patrz: Polityka prywatności/RODO