Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona (projekt łączący działalność PTEEG, Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz innych organizacji) przedstawia kursy: Improwizuję, czyli audiuję I i II stopnia dla osób kierujących edukacją muzyczną  na etapie audiacji wstępnej oraz audiacji właściwej.

RODZAJE KURSÓW

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ I NIE POSIADAJĄ FORMALNEGO MUZYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA

(POZNAŃ: GRUDZIEŃ 2019-MAJ 2020 - wydłużony do lipca 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH FORMALNE MUZYCZNE WYKSZTAŁCENIE

(WARSZAWA MARZEC – LIPIEC 2020 ROK - wydłużony do września 2020)

 

W 100 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy dodatkowo odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja prof.

Edwina Eliasa Gordona w psychologii muzyki.

AUDIACJA WOKALNA: KURS II STOPNIA

DLA OSÓB KIERUJĄCYCH FORMALNYM NAUCZANIEM

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna „Śpiewać każdy może”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia kształcenia słuchu w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także chórmistrzom i edukatorom zajmującym się prowadzeniem lekcji muzyki w ogólnokształcących szkołach podstawowych i wyższych. Wprowadzony styl gospel daje możliwość pracy nad repertuarem, w którym wykorzystywana jest technika improwizacji, ciągły ruch ułatwia pracę nad poczuciem rytmu. Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji i prowadzenia zespołów wokalnych, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz czynni zawodowo muzycy, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) :-)

 

 

Śpiewać każdy może - Program kursu II stopnia 

pierwsza część — audiacja wokalna:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna - kurs przyśpieszony.

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci — kurs przyśpieszony.

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, w tym chórów gospel i nie tylko.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci kursu z pomyślnie zdanym egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które nie mają certyfikatu I stopnia. Zapraszamy gorąco, bo takich osób jest w Polsce niewiele!

Miłosz Gawryłkiewicz zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy Was efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów (muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE).

Drugi trener to Patrycja Gola - soulowo-jazzowa wokalistka, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Patrycja zajmie się profesjonalnie Waszym głosem od strony technicznej, a także rozśpiewa Was w ten sposób, by repertuarowo i metodycznie znakomicie przygotować do finałowego koncertu. Nasza trenerka pozwoli Wam wypróbować się w wokalnym kierowaniu indywidualnym i grupowym osób w różnym wieku.

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH FORMALNE MUZYCZNE WYKSZTAŁCENIE oraz takich, KTÓRZY NIE MAJĄ TAKIEGO WYKSZTAŁCENIA

(WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2020 – LUTY 2021 ROK)

 

Podczas 140-godzinnego szkolenia uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-
-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadaptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy dodatkowo odbycia 50 godzin praktyk (50 zajęć) w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań.

Program kursu I stopnia:

1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna

2. Zasady muzyki.

3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.

4. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa — wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 

5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 

6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E. Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka — uczestnika zajęć umuzykalniających. 

7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 

8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu.

9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG, organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce dzieło profesora wdraża kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji E.E. Gordona oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

 

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podczas kursów dzielić się z Państwem będą m.in.:

 • Miłosz Gawryłkiewicz — wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów, m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących;

 • dr Barbara Pazur — wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz; 

 • Kamil Wawrzuta —instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych, m.in. Bytomskiego Teatru Tańca;

 • Adrianna Werc — instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser;

 • Instruktorzy metody Speach Level Singing;

 • Jolanta Gawryłkiewicz — muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych  i przedszkolnych;

 • Kinga Kruś — psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej;

 • Mirosława Gawryłkiewicz — muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG;

 • dr Ewa Klimas-Kuchta — psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG;

 • Patrycja Gola — wokalistka soulowo-jazzowa, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Absolwentka V Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W międzyczasie otrzymała stypendium w Rytmic Music Conserwatory w Danii. Ma za sobą ponaddwudziestoletnie doświadczenie na scenie.

 • nauczyciele instrumentaliści, wokaliści, specjaliści ODN, zagadnień prenatalnych, związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

 

 

 

Naszymi gospodarzami są:

 

Warszawa

Dom Ukraiński,  ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

 

 

Poznań 

Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757       https://www.fredastaire.com/poznan-poland/

 

Chorzów

Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

TERMINY

 

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB BEZ I Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(POZNAŃ) Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757. https://www.fredastaire.com/poznan-poland/  

Grudzień 5-8

Styczeń 2-6  

Luty 22-23

Marzec 28-29

Kwiecień 30.04 – 2.05  

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

Marzec 21-22

Kwiecień 11-12

Maj 8-9

Czerwiec 13-14

lipiec 6-12  

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA

Z ZAKRESU AUDIACJI WOKALNEJ

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

Sierpień 17-23

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB BEZ I Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(CHORZÓW) Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

24-25 października 2020 roku

28-29 listopada 2020 roku

28-30 grudnia 2020 roku

7-10 stycznia 2021 roku

27-28 lutego 2021 roku

OPŁATY

 

Opłata za kursy:                                                             

1) kurs I stopnia 140 h Poznań oraz Chorzów 2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego). 

2) kurs I stopnia dla osób z formalnym muzycznym wykształceniem 2000 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego)

3) kurs II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna 1200 zł (w tym 600 zł wpisowe)             

 

Konto FKE: BNP Paribas 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246  

ORGANIZATORZY

Fundacja Kreatywnej Edukacji 

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;  

tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com   

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona     

www.pteeg.org 

tel. +48604103182

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się.

O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

 

 

FORMULARZE I PLIKI DO POBRANIA

 

 

Formularz online : ZAPISY 

 

 

Patrz: Polityka prywatności/RODO 

 

 

 

TELEFON

+48604103182

+48602466347

EMAIL
PRACUJEMY

Pon. - Pt. 8-16

Ponad 20 lat doświadczeń

realizujemy projekty w Polsce i za granicą

Nasze projekty
ODWIEDŹ NAS

Ul. Chopina 28, 85-092 Bydgoszcz

 • Facebook Social Icon

© 2023 by Dr. Repair. Proudly created with Wix.com