Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona (projekt łączący działalność PTEEG, Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz innych organizacji) przedstawia kursy: Improwizuję, czyli audiuję I i II stopnia dla osób kierujących edukacją muzyczną  na etapie audiacji wstępnej oraz audiacji właściwej.

RODZAJE KURSÓW

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ I NIE POSIADAJĄ FORMALNEGO MUZYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA

(Warszawa: październik 2021 - marca 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ : STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ I NIE POSIADAJĄ FORMALNEGO MUZYCZNEGO WYKSZTAŁCENIA

(Bydgoszcz: marzec 2022 -lipiec 2022)

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 

AUDIACJA WOKALNA i INSTRUMENATALNA: KURS II STOPNIA

DLA OSÓB KIERUJĄCYCH FORMALNYM NAUCZANIEM

(Warszawa 15-21 sierpnia 2022)

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna  i instrumentalna: „Improwizuję, czyli aaudiuję

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Zapraszamy do oglądania koncertu Śpiewać każdy może w wykonaniu absolwentów kursu wokalnego Ii st w 2020 roku

 

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia kształcenia słuchu w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także chórmistrzom i edukatorom zajmującym się prowadzeniem lekcji muzyki w ogólnokształcących szkołach podstawowych i wyższych. Wprowadzony styl gospel daje możliwość pracy nad repertuarem, w którym wykorzystywana jest technika improwizacji, ciągły ruch ułatwia pracę nad poczuciem rytmu. Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji i prowadzenia zespołów wokalnych, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz czynni zawodowo muzycy, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) :-)

 

 

Improwizuję, czyli audiuję - Program kursu II stopnia 

 Audiacja wokalna:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna - kurs przyśpieszony.

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci — kurs przyśpieszony.

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, w tym chórów gospel i nie tylko.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci kursu z pomyślnie zdanym egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które nie mają certyfikatu I stopnia. Zapraszamy gorąco, bo takich osób jest w Polsce niewiele!

Miłosz Gawryłkiewicz zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy Was efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów (muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE).

Drugi trener to

 • Monika Litwin-Dyngosz. W 1999 r. założyła Agencję Artystyczną Otello, specjalizującą się w  organizacji koncertów muzyki wokalnej i instrumentalnej.Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Bierze udział w Międzynarodowych Festiwalach Operowych zarówno w kraju jak i za granicą. Współpracuje z Filharmoniami, występuje z recitalami wokalnymi w licznych salach koncertowych, ośrodkach kultury oraz Pałacach. W roku 2011 występowała we Włoszech. Posiada szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy. Bierze udział w koncertach arii oraz duetów operowych i operetkowych. Często występuje z recitalami kameralnymi. Znakomicie prowadzi zajęcia z emisji głosu oraz rehabilitacji głosu. Pracuje z dziećmi - przygotowuje je z sukcesem do przesłuchań, castingów. Najczęściej są to przesłuchania do musicali. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, dla których prowadzi warsztaty międzypokoleniowe i specjalistyczne.

Warunki uczestnictwa zamieszczono w: regulaminie

 

 

Formularz online: ZAPISY

Patrz: Polityka prywatności/RODO

 

 

WYKŁADOWCY wszystkich kursów:

 

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podczas kursów dzielić się z Państwem będą m.in.:

 • Marilyn Lowe - nauczyciel fortepianu od ponad 40 lat, stworzyła serię autorskich, nietradycyjnych serii publikacji do gry na fortepianie Music Moves for Piano. Bazuje na teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, który był współautorem książek.  Ponadto inspirowała się technikami i teoriami takich osób jak Carl Orff, Shinichi Suzuki, Emile Jaques-Dalcroze, Zoltan Kodaly, i Dorothy Taubman, a także swoimi nauczycielami i mentorami: Nadia Boulanger, Menahem Pressler, Walter Robert, Murray Baylor oraz Guy Duckworth.

 • Miłosz Gawryłkiewicz — wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów, m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących;

 • dr Barbara Pazur — wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz; 

 • Kamil Wawrzuta —instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych, m.in. Bytomskiego Teatru Tańca;

 • Adrianna Werc — instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser;

 • Instruktorzy metody Speach Level Singing;

 • Jolanta Gawryłkiewicz — muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych  i przedszkolnych;

 • Kinga Kruś — psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej;

 • Mirosława Gawryłkiewicz — muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG;

 • dr Ewa Klimas-Kuchta — psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG;

 • Patrycja Gola — wokalistka soulowo-jazzowa, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Absolwentka V Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W międzyczasie otrzymała stypendium w Rytmic Music Conserwatory w Danii. Ma za sobą ponaddwudziestoletnie doświadczenie na scenie.

 • nauczyciele instrumentaliści, wokaliści, specjaliści ODN, zagadnień prenatalnych, związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

 

 

 

Naszymi gospodarzami są:

 

Warszawa (kurs II stopnia)

Dom Ukraiński,  ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

Warszawa (kurs I stopnia)

Bemowskie Centrum Kultury; Al. Powstańców Śląskich 10;  01-392 Warszawa

 

Bydgoszcz (kurs I stopnia), który rozpoczyna się w 2022 roku

Siedziba placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji, ul. Chopina 28, 85-092 Bydgoszcz

TERMINY

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(WARSZAWA) 

16-17 października 2021, 27-28 listopada 2021,18-19 grudnia 2021, 6-9 stycznia 2022, 26-27  lutego 2022, 26-27 marca 2022.

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA

DLA OSÓB BEZ i Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(BYDGOSZCZ) 

Fundacja Kreatywnej Edukacji ul. Chopina 28,  85-092 Bydgoszcz

9-10 kwietnia 2022, 7-8 maja 2022, 17-19 czerwca 2022, 11-17 lipca 2022 (uwaga cały tydzień!) i 10-11 września 2022

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA audiacja wokaln-instrumentalna

15-20 sierpnia 2021

Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl 

 

 

OPŁATY

 

Opłata za kursy:                                                             

1) kurs I stopnia 140 h Warszawa oraz Bydgoszcz 2800 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego). 

2) kurs II stopnia  – audiacja wokalna i instrumentalna 1800 zł  

   

 

Konto FKE: BNP Paribas 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246  

ORGANIZATORZY

Fundacja Kreatywnej Edukacji 

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;  

tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com   

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona     

www.pteeg.org 

tel. +48604103182

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się.

O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

 

 

FORMULARZE I PLIKI DO POBRANIA

 

 

Formularz online : ZAPISY 

Regulamin 

 

 

Broszura dot kursów 2022

 

 

Patrz: Polityka prywatności/RODO