top of page

Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona

Profesor Edwin Elias Gordon to twórca oryginalnej teorii uczenia się muzyki przez audiację. Muzyk jazzowy, pedagog (University of Carolina w stanie Columbia), psycholog muzyki. Był wybitnym specjalistą z zakresu wychowania muzycznego, znany jako autor siedmiu testów zdolności muzycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży. Prof. E.E. Gordon wykładał w wielu krajach na świecie, ostatnio w Niemczech, Korei, Polsce, Węgrzech, Portugalii, Słowacji, Anglii, Kanadzie i na Hawajach. Stale publikując w krajowych i międzynarodowych magazynach psychologicznych i muzycznych. Przez ponad dziesięć lat badał rozwój muzyczny małych dzieci, nauczając grupy wiekowe od urodzenia do około trzeciego roku życia. O jego osiągnięciach pisano w wielu liczących się magazynach, jak na przykład USA Today, The New York Times oraz przeprowadzano wywiady w radio i telewizji, jak na przykład w NBC Today Show.

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona od ponad 20 lat zrzesza miłośników i praktyków teorii uczenia się muzyki wg E.E.Gordona na terenie Polski. W 2011 roku powołano zespół konsultacyjny w składzie:

  • prof. dr hab. Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn),

  • dr Ewa Klimas-Kuchtowa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),

  • dr hab. Barbara Pazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin).

Władzami PTEEG są:
 
Walne Zebranie Członków;
Zarząd, w składzie:
  • prezes - Mirosława Gawryłkiewicz
  • sekretarz - Adrianna Dzwoniarkiewicz
  • skarbnik - Sylwia Marecka

Komisja Rewizyjna, w składzie:
  • przewodnicząca - Dobromiła Swosińska
  • członek - Izabela Plieth – Kalinowska
  • członek - Klara Fortuna

Statut Polskiego Towarzystwa E.E. Gordona

 

bottom of page